Đọc Truyện Chuyên án - Hồ sơ đặc biệt - Cuồng Tưởng Chi Đồ - Na Na

Đọc Truyện Chuyên án - Hồ sơ đặc biệt - Cuồng Tưởng Chi Đồ - Na Na

Tác giả: 4priL3

Đọc Truyện

Mình chỉ repost để đọc offline

Tên gốc: Trọng sinh chi đặc biệt án quyển
Tác giả: Cuồng Tưởng Chi Đồ
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành
Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, trinh thám, bí ẩn, nhà tâm lý học công x cảnh sát (hơi) ngạo kiều thụ, 1×1, HE
Couple: Lục Vân Dương x Quan Cẩm (Hắc Kiêu - Ethan)
Chuyển ngữ: Nguyệt

https://macnguyet.wordpress.com/du-an-chuyen-an-ho-so-dac-biet/

Danh sách Chap

Văn án

Dẫn truyện

Tự chương: Cậu là cảnh sát

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 1

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 2

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 3

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 4

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 5

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 6

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 7

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 8

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 9

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 10

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 11

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 12

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 13

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 14

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 15

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 16

Hồ sơ I: Hóa trang lên sân khấu - Chương 17

Ngoài vụ án: Tiểu kịch trường 1

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 1

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 2

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 3

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 4

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 5

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 6

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 7

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 8

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 9

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 10

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 11

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 12

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 13

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 14

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 15

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 16

Hồ sơ II: Thiên sứ tử vong - Chương 17

Ngoài vụ án: Tiểu kịch trường 2

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 1

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 2

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 3

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 4

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 5

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 6

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 7

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 8

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 9

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 10

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 11

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 12

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 13

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 14

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 15

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 16

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 17

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 18

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 19

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 20

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 21

Hồ sơ III: Nghi án vườn trường - Chương 22

Ngoài vụ án: Tiểu kịch trường 3

Ám dạ chi kiêu - Chương 1

Ám dạ chi kiêu - Chương 2

Ám dạ chi kiêu - Chương 3

Ám dạ chi kiêu - Chương 4

Ám dạ chi kiêu - Chương 5

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 1

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 2

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 3

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 4

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 5

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 6

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 7

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 8

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 9

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 10

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 11

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 12

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 13

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 14

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 15

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 16

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 17

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 18

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 19

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 20

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 21

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 22

Hồ sơ IV: Chuyến du thuyền kinh hoàng - Chương 23

Ngoài vụ án - Tiểu kịch trường 4

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 1

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 2

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 3

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 4

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 5

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 6

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 7

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 8

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 9

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 10

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 11

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 12

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 13

Hồ sơ V: Phim kinh dị - Chương 14

Ngoại truyện - Đêm giao thừa

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 1

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 2

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 3

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 4

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 5

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 6

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 7

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 8

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 9

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 10

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 11

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 12

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 13

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 14

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 15

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 16

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 17

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 18

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 19

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn - Chương 20

Ngoại truyện: Tiểu kịch trường - Nếp nếp

Ngoại truyện: Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục!

Ngoại truyện: Vợ bỏ trốn

Ngoại truyện: Người đã khuất

Ngoại truyện: Đội quân săn tin

Ngoại truyện: Cả đời