Đọc Truyện Dù Có Thế Nào Đi Nữa!......Em Sẽ Vẫn Luôn Yêu Anh. - ĐinhVuHuy

Đọc Truyện Dù Có Thế Nào Đi Nữa!......Em Sẽ Vẫn Luôn Yêu Anh. - ĐinhVuHuy

Tác giả: mimikoheartfilia

Đọc Truyện

-" Phong Hàn à ! Giờ đây em chỉ muốn nói với anh rằng. Dù có thế nào đi nữa ! Dù anh có ở đâu, đi đâu, dù anh bỏ em ra đi đến một nơi thật xa, dù anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa và dù anh đã sống hay đã chết. Thì trong trái tim em mách bảo rằng, EM SẼ VẪN LUÔN YÊU ANH ".......