Đọc Truyện JETI 3 - Tj

Đọc Truyện JETI 3 - Tj

Tác giả: tjvipye

Đọc Truyện

Ta Không Phải Người Hầu Của Ngươi

Tên tác giả: Rabbit

Thể loại (Category) : Bách hợp,truyện les,hiện đại.

Rating : M

Summary : Jessica:Tôi không phải người hầu của cô.

Tiffany :Tôi đã chọn cô,cả đời này cô cũng đừng mong sẽ thoát khỏi tôi.

Status (Tình trạng): Viết xong.

Link: http://macnguthan.wordpress.com/category/ta-khong-phai-nguoi-hau-cua-nguoi/