Đọc Truyện [ChanBaek/H] Tôi Muốn Thầy (Hoàn) - Pông Cải Ngọt Ngào

Đọc Truyện [ChanBaek/H] Tôi Muốn Thầy (Hoàn) - Pông Cải Ngọt Ngào

Tác giả: pongcaingotngao

Đọc Truyện

<Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Hãy tôn trọng nhau, đừng đem tâm huyết của tôi đi bất cứ đâu khi chưa có sự đồng ý của tôi. Cám ơn các bạn>

Author: PÔNG CẢI NGỌT NGÀO

Pairings: Park Chanyeol × Byun Baekhyun

Disclaimer: Các nhận vật trong truyện không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Nhưng truyện này là CỦA TÔI.

🔞WARN: có cảnh tình cảm NAM×NAM, từ ngữ nhạy cảm

❌KHÔNG CHUYỂN VER.❌

Danh sách Chap

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

#PCNN

15

16 (H)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 (H)

#PCNN2

#pcnn_ giới thiệu fic

Ngoại Truyện (hoàn)