Đọc Truyện [SeriesOneshot] [NCTDream] Trúc Mã Trúc Mã - _Bý_ 🍀

Đọc Truyện [SeriesOneshot] [NCTDream] Trúc Mã Trúc Mã - _Bý_ 🍀

Tác giả: _youngforever__

Đọc Truyện

Author : Bý (thanh niên lạc từ sao Hoả tới Trái Đất :v)
Pairings : Couple tui ship :v

Danh sách Chap

[JeJae] [1]

[JeJae] [2]

[JeJae] [3]

[MarkHyuck]

[MarkHyuck] [2]

[RenChen]

[JeJae] [4]

Góc tựkỉ. Ep 1. =]]

[MarkHyuck] [3]

[Nhật kí của JeMin]

[JeJae] [5]

[Nhật kí của MinYeon]

[JeJae] [6]

[JeJae] [7]

[RenChen] [2]

[RenChen] [3]

[JeJae] [8]

Góc tựkỉ. Ep 2

[JeJae] [9] (1)

[JeJae] [9] (2)

[JeJae] [9] (3)

[ Nhật kí của JiHyun ]

[MarkHyuck] [4]

[RenChen] [4]

[JeJae] [10]

[MarkHyuck] [5]

[RenChen] [5]

[JeJae] [11]

[MarkHyuck] [6]

[RenChen] [6]

[JeJae] [12]

[MarkHyuck] [7]

[RenChen] [7]

[JeJae] [13]

[MarkHyuck] [8]

[MarkHyuck] [9]

Tâm sự mỏng.

Thả Thính =))

[JeJae] [14]

[JiChen]

[JeJae] [15]

[RenChen] [8]

[MarkHyuck] [10]

[MarkHyuck] [11]

[RenChen] [9]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [12]

Extra. [NoMin]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen ]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [2]

[JeJae] [16]

[ JeJae ] [17]

[JeJae] [18]

[JeJae] [19]

[JeJae] [20]

[MarkHyuck] [13]. A Letter.

[RenChen] [10]

[JeJae] [21]

...

[MarkHyuck] [14]

[JeJae] [22]

[JeJae] [23]

...

[JeJae] [24]

[NoMin]. #1.

[NoMin] #2.

[NoMin] #3.

[NoMin] #4.

...

[JeJae] [25].

[JeMin] Đại ca bàn nạo. #1.

[JeMin] Đại ca bàn nạo. #2.

Chào năm 2017 ^^

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [3]

[JeMin] Đại ca bàn nạo #3.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #4.

Thả dê be like Lee Jeno.

...

[JeJae] [26]

[JeMin] Đại ca bàn nạo #5.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #6.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #7.

[MarkHyuck] Tháng tư là lời nói dối của em.

[KiệtDân] Stockholm. #1.

GATO  ̄︿ ̄

[KiệtDân] Stockholm #2.

[KiệtDân] Stockholm #3.

[RenChen] Lies.

[KiệtDân] Stockholm #4.

[MarkHyuck] Stay.

Ngoài lề.

[JeJae] [27]

[KiệtDân] Stockholm #5.

Chẳng có gì đáng để đọc.

[MarkHyuck]

[NoNa] Những đoạn chat nhảm.

[NoNa] Những đoạn chat nhảm (2).

#Dreamteam comeback tới đít rồi kìa~

[JeJae] [28].

Thắm lụa đêm khuya =))

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại =v= (ngoài lề =))

[JeJae] [29]

#NoMin. Rose.

#NoMin. Ocean.

#NoMin. First thing.

Nếu mà, NCT Dream chỉ có năm người =v=

#MarkHyuck.

Comeback tới đít thiệt rồiiiiiii

#RenChen.

Gà-ssi đã đến với con dân đồng bào =v=

Lì xì đầu năm của bạn Bý.

[JeJae] [30].

Comeback!!!! #Dreamteam comeback!!!!!!!

Tây Du Kí phiên bản lỗi. #1.

Chuyên đề : #Dreamteam comeback.

Chuyên đề : #Dreamteam comeback.

Lề : Phải chăng Nô đang nhớ ai đó~

Chuyên đề : #Dreamteam comeback.

Lề: Ánh mắt ấy của Lee Nô~

Hậu cung của bạn Bý.

Chuyên đề : #Dreamteam comeback.

Lề : #prayforJeno.

Hậu cung của bạn Bý.

Chuyên đề : #Dreamteam comeback.

#Game. Chân ải chân ai~

#Game.

#JeMin.

😭😭

#RenChen.

#MarkHyuck.

#NoMin.

Chuyện selfie...

#MarkHyuck.

Chuyện selfie.

Gửi Lee Jeno.

#NoMin.

[JeJae] [31]