Đọc Truyện [SeriesOneshot] [NCTDream] Trúc Mã Trúc Mã - Bý 🍀

Đọc Truyện [SeriesOneshot] [NCTDream] Trúc Mã Trúc Mã - Bý 🍀

Tác giả: _youngforever__

Đọc Truyện

• Tổng hợp những ngày tự kỉ •

@_youngforever__

Danh sách Chap

[JeJae] [1]

[JeJae] [2]

[JeJae] [3]

[JeJae] [4]

[JeJae] [5]

[MarkHyuck]

[MarkHyuck] [2]

[MarkHyuck] [3]

[MarkHyuck] [4]

[RenChen]

[RenChen] [2]

[RenChen] [3]

[RenChen] [4]

[Nhật kí của JeMin]

[Nhật kí của MinYeon]

[ Nhật kí của JiHyun ]

[JeJae] [6]

[JeJae] [7]

[JeJae] [8]

[JeJae] [9] (1)

[JeJae] [9] (2)

[JeJae] [9] (3)

[JeJae] [10]

[MarkHyuck] [5]

[MarkHyuck] [6]

[MarkHyuck] [7]

[RenChen] [5]

[RenChen] [6]

[RenChen] [7]

[JeJae] [11]

[JeJae] [12]

[JeJae] [13]

[MarkHyuck] [8]

[MarkHyuck] [9]

[JeJae] [14]

[JiChen]

[JeJae] [15]

[RenChen] [8]

[RenChen] [9]

[MarkHyuck] [10]

[MarkHyuck] [11]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [12]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen ]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [2]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [3]

Extra. [NoMin]

[JeJae] [16]

[ JeJae ] [17]

[JeJae] [18]

[JeJae] [19]

[JeJae] [20]

[MarkHyuck] [13]. A Letter.

[MarkHyuck] [14]

[RenChen] [10]

[JeJae] [21]

[JeJae] [22]

[JeJae] [23]

[JeJae] [24]

[NoMin]. #1.

[NoMin] #2.

[NoMin] #3.

[NoMin] #4.

[JeMin] Đại ca bàn nạo. #1.

[JeMin] Đại ca bàn nạo. #2.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #3.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #4.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #5.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #6.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #7.

[JeJae] [25].

[JeJae] [26]

[JeJae] [27]

[MarkHyuck] Tháng tư là lời nói dối của em.

[KiệtDân] Stockholm. #1.

[KiệtDân] Stockholm #2.

[KiệtDân] Stockholm #3.

[KiệtDân] Stockholm #4.

[KiệtDân] Stockholm #5.

[RenChen] Lies.

[MarkHyuck] Stay.

[MarkHyuck]

[NoNa] Những đoạn chat nhảm.

[NoNa] Những đoạn chat nhảm (2).

[JeJae] [28].

[JeJae] [29]

[JeJae] [30].

#NoMin. Rose.

#NoMin. Ocean.

#NoMin. First thing.

#MarkHyuck.

#RenChen.

Lì xì đầu năm của bạn Bý.

Tây Du Kí phiên bản lỗi. #1.

Hậu cung của bạn Bý.

#JeMin.

#RenChen.

#MarkHyuck.

#NoMin.

#MarkHyuck.

#NoMin.

[JeJae] [31]

[JeJae] [32]

[JeJae] [33]

#MarkHyuck. My First and Last [1].

#MarkHyuck. My First and Last #2.

#JeMin. Spring Day.

[MarkHyuck, NoMin, RenChen]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen].

Profile bạn Bý.

Jeno x ... ?

[NCTDream] Chatroom.

#NoMin.

#RenChen.

Trang nhật ký số 4 của thanh niên thiếu muối.

Trang nhật ký số 1 của thanh niên thiếu muối.

#NoMin. Cậu biết gì không?

#MinJun. Có một ngày.

to Huang Renjun.

#MarkHyuck.

[#MH, #NM, #CR ] Yes, My Boss !

Bý hỏi các bạn trả lời =))

gửi Haechanie của tớ.

E4. #1.

[NCTDream] Tụi tao có một ông thầy...

Trang nhật kí số 3 của thanh niên thiếu muối.

#MH. Be careful...! #1.

[MH, NM, JY] Khuyển dạ xoa. #1.

They can't see tomorrow.

[NoMin/Jaemin] Dream Circus.

[MarkHyuck/Donghyuck] Dream Circus.

#NoMin. In a little room. #1.

#NoMin. In a little room #2.

cho những ngày vắng Na Jaemin.

có những ngày.

to my Lee Jeno.

ngày chủ nhật xinh tươi =))

[NCTDream ft. SMRookies Girls] Trại trẻ mồ côi Happy House.

[NCTD&SMG] Trại trẻ mồ côi Happy House.

[Phiên ngoại] #Stockholm.

[Phiên ngoại] #Stockholm.

[Phiên ngoại] #Stockholm.

[Phiên ngoại] #Stockholm.

góc giải trí.

xin ý kiến :3

Hội thoại nhảm nhí.

Như thế nào là trả giá?

Những lầm tưởng ăn hại nhất cuộc đời.

sự thất vọng tràn trề vương đầy trên mặt đất.

[NoMin] Mạn Châu Sa Hoa.

[JeJae] [34]

tâm sự tuổi hồng.

...

#JeMin. Vans đen và Vans trắng. #1.

#JeMin. Vans đen và Vans trắng. #2

🎉🎉

🎊🎊

[takerequest] @AnnieNguyn748

[takerequest] @haru415.

chuyên mục chia sẻ cho nhau nghe :v

[takerequest] @ChuynMyeon.

=))