Đọc Truyện ( Hương_Khuê ) Thương Nhau Để Đó - ntthhk

Đọc Truyện ( Hương_Khuê ) Thương Nhau Để Đó - ntthhk

Tác giả: ntthhk

Đọc Truyện

fic dành cho ship HK.lần đầu viết nếu có sai sót mọi người bỏ qua cho em
Đây là đứa con tin thần của em.xin đừng đem đi du lịch
mong sẽ được ủng hộ của mọi người
cảm mơn những ai đọc fic của em nha
Khuyến cáo những ai có trái tim dễ vỡ, hãy mua thuốc trợ tim