Đọc Truyện [Np-Nữ Phụ Văn] Niềm Hạnh Phúc - Nguyên Vận

Đọc Truyện [Np-Nữ Phụ Văn] Niềm Hạnh Phúc - Nguyên Vận

Tác giả: sbkiifh

Đọc Truyện

Tác giả: Nguyên Vận (Kaya)
Đây là tác phẩm đầu tay của ta mong mọi người nhẹ tay nha
Truyện viết tùy hứng chủ yếu để vui đôi lúc lại ngược đôi lúc lại sủng, mọi người rãnh nhớ ghé đọc nha chúc m.n đọc vui vẻ