Đọc Truyện [LongFic] Ma Cà Rồng! Đáng Ghét Nhưng Cũng Đáng Yêu!!! [SeulRene] - MolPhạm

Đọc Truyện [LongFic] Ma Cà Rồng! Đáng Ghét Nhưng Cũng Đáng Yêu!!! [SeulRene] - MolPhạm

Tác giả: MolPham

Đọc Truyện

Bae Joo Hyun (Irene): "Bùi Châu Hiền"

Kang Seul Gi (Seulgi): "Khương Sáp Kỳ"

Bùi Châu Hiền mỹ nhân băng lãnh đúng chuẩn khí chất của "nữ vương".

Khương Sáp Kỳ là ma cà rồng huyết thống còn sót lại. Có "cái tôi" kiêu ngạo ngút trời.

Cả hai làm sao có thể yêu nhau được chứ? Trong khi một người lại ác ma khát máu, còn người kia lại là người phàm trần.

Sẽ tạo ra một nghiệt duyên đau lòng hay gì đây?...

.

Hơi dựa vào fic tớ đã đọc~ Có nhiều điểm giống thì thông cảm cho tớ... Nhưng mà nó max hư cấu cẩu huyết à~~~