Đọc Truyện [Lencest] The Card Of Light and Shadow_Thẻ Bài Của Ánh Sáng Và Bóng Tối - Cuồng Kou~

Đọc Truyện [Lencest] The Card Of Light and Shadow_Thẻ Bài Của Ánh Sáng Và Bóng Tối - Cuồng Kou~

Tác giả: Sakurako_Inazuma

Đọc Truyện

Có một cái hố được đào, và có vài người lọt hố~
Cứ một tuần, con Au lại có lòng xách nước tạt vào hố~
Nó lấp hố đấy~ Nhưng mãi vẫn có người lọt~
Đi ngang một lần không lọt, ngang hai ba lần mới lọt~
Mà lọt là kêu tủm tủm tủm~
Vậy ấy~
Thôi~
Truyện phù hợp cho mọi độ tuổi~~ em nói thật!
Vậy đấy~ còn cái phần nào không all age thì không phải là truyện~
Tác giả chính: Hima~
Ngoài ra còn 2 tên phụ họa: Yukino_Amamiya và một người nào đó~
Truyện là fanfic~ hợp cho mấy bạn trẻ thích ảo tưởng sức mạnh~
Nhân vật chính không có! Couple chính cũng không nốt~
Đọc thì đọc đi~ không đọc thì thoi~~~ Hìhì~
Có H văn~ vậy thôi~