Đọc Truyện The Cards Of Light and Shadow_Thẻ Bài Của Ánh Sáng Và Bóng Tối - Biến thái

Đọc Truyện The Cards Of Light and Shadow_Thẻ Bài Của Ánh Sáng Và Bóng Tối - Biến thái

Tác giả: Himawari_Izuma

Đọc Truyện

Hãy đáp lại lời gọi của ta!
Những tinh linh của ánh sáng và bóng tối!

- Miku sama! Khoan đã!

Dưới sức mạnh của sự tuyệt vọng! Dưới liên kết bằng máu và nước mắt!

-Đừng mà.....

THỨC TỈNH ĐI! SNOW! TINH LINH THỜI GIAN!

......
___________________________

Tác giả : Himawari

Thể loại: fantastic, Lencest (có thể)