Đọc Truyện The Card Of Light and Shadow_Thẻ Bài Của Ánh Sáng Và Bóng Tối - Hima

Đọc Truyện The Card Of Light and Shadow_Thẻ Bài Của Ánh Sáng Và Bóng Tối - Hima

Tác giả: Sakurako_Inazuma

Đọc Truyện

Thể loại: vocaloid, Utau, Lencest, Rincest, H, SM ( hên xui)
Phép thuật, học đường, sủng
Bối cảnh: hai thế giới
Tác giả: Sakurako_Inazuma (Himawari_Izuma)