Đọc Truyện [Lencest] The Card Of Light and Shadow_Thẻ Bài Của Ánh Sáng Và Bóng Tối - Hima

Đọc Truyện [Lencest] The Card Of Light and Shadow_Thẻ Bài Của Ánh Sáng Và Bóng Tối - Hima

Tác giả: Sakurako_Inazuma

Đọc Truyện

Thể loại: Fanfic vocaloid, Utau, Lencest, Rincest, H, SM ( hên xui)
Phép thuật, học đường, đường hóa học,....(nói chung là dĩa thập cẩm, cái gì cũng có)
Bối cảnh: Cứ đọc ròi sẽ biết.
Không RinLen, không MiLen
Tác giả: Sakurako_Inazuma (Himawari_Izuma)

Cẩn trọng trước khi click đọc nha^^
Nói vậy thôi chứ truyện trong sáng vl~
Cấm mang đi, cấm edit, cấm bình luận gây hấn!
Vì là fanfic nên khuyến cáo ngoại đạo không nên đọc, lỡ không hiểu thì mệt lắm^^

Cuối cùng là hạn chế đọc chùa^^ (chỉ là hạn chế thôi)