Đọc Truyện (Hiện đại, sắc, 25+) Lấy em làm điểm tâm - Huyền Namida - Huyền Namida

Đọc Truyện (Hiện đại, sắc, 25+) Lấy em làm điểm tâm - Huyền Namida - Huyền Namida

Tác giả: HuyenNamida

Đọc Truyện

Tên: Lấy em làm điểm tâm
Tác giả: Huyền Namida
Thể loại: hiện đại, sắc, HE
Tình trạng: Đang ra
Số chương: chưa rõ

*Lời tác giả:

Truyện này tuyệt cấm trẻ em dưới tuổi vị thành niên. (Ta cấm rồi đó, không lại bảo ta làm hư trẻ con.)


***~~~~~~~~***


VĂN ÁN


Nàng là bạch thỏ ngây thơ, bị sắc lang nhắm làm mồi mà không biết.

Hắn là hắc lang lưu manh, ăn sạch sẽ tiểu bạch thỏ không chừa một mẩu xương.