Đọc Truyện My Album: Draw on computer  - Arico Heries

Đọc Truyện My Album: Draw on computer - Arico Heries

Tác giả: AricoHeries

Đọc Truyện

Đây chỉ là những bức hình mình vẽ hoặc có mình thôi!

Nếu như các bạn muốn đem chuyển ảnh sang nơi khác thì phải xin phép mình hoặc nó rõ người vẽ ra, bởi vì trong đó có các bức vẽ của mình lẫn của người khác.

Mà nếu có bạn nào xin mình vẽ thì lên tin nhắn.

Mong mọi người ủng hộ! :3

Arico Heries