Đọc Truyện [Oneshot][Vkook]Truy tìm lọ lem. - Thu Ngân

Đọc Truyện [Oneshot][Vkook]Truy tìm lọ lem. - Thu Ngân

Tác giả: nguynNgn026

Đọc Truyện

Lọ lem? Liệu số phận có giống như truyện cổ tích mà ta biết lúc nhỏ không? Không, hoàn toàn không, cậu-Jeon JungKook lại là một anh chàng lọ lem có số phận bi thương nhất, định mệnh xoay chuyển, bánh xe của số phận đã hoạt động.......Xem fic Oneshort này sẽ rõ

Danh sách Chap