Đọc Truyện • Artbook • - little horse

Đọc Truyện • Artbook • - little horse

Tác giả: cornumilk_

Đọc Truyện

Tranh tớ vẽ, trừ cái ảnh bìa.
Ai vào rồi thì nhớ để lại một cái cmt thân tình nhé ;;;
Ờ quên nữa, nhớ coi từ khoảng chap 50 trở đi nha, lúc đó tớ vẽ đỡ đỡ được một chútt rồi :>

Danh sách Chap