Đọc Truyện [AllGa][Đã Hoàn] Này Osin! Em Là Của Chúng Tôi - 문기 - Mun Suber

Đọc Truyện [AllGa][Đã Hoàn] Này Osin! Em Là Của Chúng Tôi - 문기 - Mun Suber

Tác giả: MunSuber0903

Đọc Truyện

Theo như văn án! Câu chuyện nói lên hành trình của Yoongi khi bước vào cuộc đời của 6 thiếu gia nhà Chun. Liệu Yoongi có được bình yên, vui vẻ sống qua ngày?

Đề nghị không lấy đi dưới mọi hình thức nếu chưa có sự cho phép từ Author! Tất cả lời văn và ý tưởng đều do Author sáng tạo nên hãy xin phép...