Đọc Truyện [KaiQian][YuanQian][3P] Đoản Văn. - 《Y I N G》

Đọc Truyện [KaiQian][YuanQian][3P] Đoản Văn. - 《Y I N G》

Tác giả: _ZANYING_

Đọc Truyện

Tác giả: _ZANYING_

Thể loại: Đoản văn về [Khải Thiên] hay [Nguyên Thiên] hoặc có lúc [3P].

Đoản có lúc ngọt cũng có lúc mặn. Nổi hứng thì sẽ quất luôn SE. Nhưng chủ yếu là hường phấn và bựa thôi. Hơn nữa, nơi đây là tập hợp những đoản phải nói vô cùng "trong sáng"của Ying.

Có ý tưởng tất nhiên là có đoản. Khi nào bí thì không có. Nên không chừng mấy tuần liền cũng chẳng có đoản nào. Dù sao cũng mong mọi người ủng hộ.

Chân thành cảm ơn ∩__∩.