Đọc Truyện Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô - 🍒TrươngKhánhHuệ🍒

Đọc Truyện Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô - 🍒TrươngKhánhHuệ🍒

Tác giả: HueKhanh92

Đọc Truyện

Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn

Convert: Củ Lạc
http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156

Edit: HueKhanh92


VĂN ÁN:
Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải chịu nỗi đau mất con, kết cục ôm hận mà chết.

Kiếp này trọng sinh, nàng muốn mang những nữ nhân đã từng thương tổn nàng nàng dẫm nát dưới chân.

Nàng phải làm người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ. Một khi nàng được phong hậu, làm mẫu nghi thiên hạ, sẽ không ai dám khi dễ nàng!