Đọc Truyện ( 12 chòm sao ) Khát máu...của em - ♏️Khiết Băng♏️

Đọc Truyện ( 12 chòm sao ) Khát máu...của em - ♏️Khiết Băng♏️

Tác giả: BngDon

Đọc Truyện

Anh khát thứ máu đang chảy trong huyết mạch cô, nhưng lại không thể nào nhẫn tâm thưởng thức nó. Tại sao vậy, tại sao em không chỉ là một con người bình thường lướt qua cuộc đời anh, mà lại là người đã làm trái tim anh rung động