Đọc Truyện Khách Sạn Hoàng Tuyền - Liễu Ám Hoa Minh (Full 3 quyển) - bbanmynbb

Đọc Truyện Khách Sạn Hoàng Tuyền - Liễu Ám Hoa Minh (Full 3 quyển) - bbanmynbb

Tác giả: bbanmynbb

Đọc Truyện

Khách Sạn Hoàng Tuyền
Tác Giả : Liễu Ám Hoa Minh
Thể loại : Trinh thám, Kinh dị

Bộ truyện này không dành cho những bạn yếu tim còn những bạn nào yếu tim mà vẫn muốn đọc thì nên đọc vào buổi sáng vì tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn nào không dám đi vệ sinh để rồi tè dầm =))))

Tổng số chương cho cả 3 quyền : 65 Chương (Quyển 1 Hung Kế : 22 chương , Quyển 2 Mỹ Nhân Pha Lê : 21 chương, Quyển 3 Mê Hồn Ký : 22 chương)

Nguồn : Hàn Vũ Phi : https://hanvuphi.wordpress.com/hoan-thanh/khach-san-hoang-tuyen-lieu-am-hoa-minh/

Văn Án :
Một khu du lịch nổi tiếng, một khách sạn xa hoa kiểu Trung Quốc cổ xưa, tuy nhiên lại liên tiếp xảy ra việc kỳ lạ.

Nghe nói trừ phi là người xuất gia, nếu không vào ở chắc chắn sẽ chết. Là do khách sạn thần bí quái lạ này có thể khơi dậy bộ mặt độc ác nhất của lòng người, còn có thể phóng đại ảo giác và cõi mộng, hay là dòng thác lũ xuyên qua thời gian?

Một khi đóa hoa trắng bé bỏng chân chính gặp phải đại sói xám trong kỳ nghỉ tại đây, kết cuộc sẽ ra sao?

Lời người post (tôi) : Vì tôi không tìm thấy full cả 3 quyển ở trên wattpad mà tôi lại chỉ thích đọc trên wattpad thôi nên tôi mới tìm nguồn để post. Tôi có ghi nguồn và dẫn link bên trên. TÔI CHỈ POST TRUYỆN CHỨ KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ. THẬM CHÍ TÔI VẪN CHƯA ĐỌC NÊN ĐỪNG HỎI GÌ CẢ.
Cảm ơn đã đọc truyện tôi post *cúi đầu*u

Danh sách Chap

Quyển 1 - Chương 1

Quyển 1 - Chương 2

Quyển 1 - Chương 3

Quyển 1 - Chương 4

Quyển 1 - Chương 5

Quyển 1 - Chương 6

Quyển 1 - Chương 7

Quyển 1 - Chương 8

Quyển 1 - Chương 9

Quyển 1 - Chương 10

Quyển 1 - Chương 11

Quyển 1 - Chương 12

Quyển 1 - Chương 13

Quyển 1 - Chương 14

Quyển 1 - Chương 15

Quyển 1 - Chương 16

Quyển 1 - Chương 17

Quyển 1 - Chương 18

Quyển 1 - Chương 19

Quyển 1 - Chương 20

Quyển 1 - Chương 21

Quyển 1 - Chương 22 (End)

Quyển 2 : Chương 1

Quyển 2 - Chương 2

Quyển 2 - Chương 3

Quyển 2 - Chương 4

Quyển 2 - Chương 5

Quyển 2 - Chương 6

Quyển 2 - Chương 7

Quyển 2 - Chương 8

Quyển 2 - Chương 9

Quyển 2 - Chương 10

Quyển 2 - Chương 11

Quyển 2 - Chương 12

Quyển 1 - Chương 13

Quyển 2 - Chương 14

Quyển 2 - Chương 15

Quyển 2 - Chương 16

Quyển 2 - Chương 17

Quyển 2 - Chương 18

Quyển 2 - Chương 19

Quyển 2 - Chương 20

Quyển 2 - Chương 21

Quyển 3 - Chương 1

Quyển 3 - Chương 2

Quyển 3 - Chương 3

Quyển 3 - Chương 4

Quyển 3 - Chương 5

Quyển 3 - Chương 6

Quyển 3 - Chương 7

Quyển 3 - Chương 8

Quyển 3 - Chương 9

Quyển 3 - Chương 10

Quyển 3 - Chương 11

Quyển 3 - Chương 12

Quyển 3 - Chương 13

Quyển 3 - Chương 14

Quyển 3 - Chương 15

Quyển 3 - Chương 16

Quyển 3 - Chương 17

Quyển 3 - Chương 18

Quyển 3 - Chương 19

Quyển 3 - Chương 20

Quyển 3 - Chương 21

Quyển 3 - Chương 22 (End)