Đọc Truyện [SHORTFIC][WONKYUN|MONSTA X] MÙA THU. - Diệp Hân

Đọc Truyện [SHORTFIC][WONKYUN|MONSTA X] MÙA THU. - Diệp Hân

Tác giả: Ahyeehyun

Đọc Truyện

Author: Diệp Hân ( DH )

Pairing: WONHO x CHANGKYUN (I.M)
Hạo Tích - Xương Quân (main)

HYUNGWON x KIHYUN (ké)
Hanh Nguyên - Cơ Hiển

Và các thành viên khác.
Shownu - Hiên Vũ
Jooheon - Chu Hiến
Minhyuk - Mân Hách


Categories: Học đường, Hường phấn(?!), Happy Ending.

Note: Nếu các bạn không thích một bộ truyện hay shortfic dài dòng thì xin mời clickback ! Cảm phiền không ném đá.

Tôi làm ra cái shortfic này chỉ là có một lần mơ thấy thôi. Phi lợi nhuận !