Đọc Truyện Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoi (phần 2) - Ngân Pink

Đọc Truyện Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoi (phần 2) - Ngân Pink

Tác giả: nganpink2204

Đọc Truyện

đây là truyện tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau yêu cầu người xem ko kiện áo hay bất cứ điều gì vì đã xin phép tác giả rồi. NHìn thấy 200 chương vậy chứ ít lắm vì mỗi một chương là một đoản khác nhau ko quá 1000 từ hiện tại truyện của mik đã có 3 chương link bên đưới
link phần 1:https://www.wattpad.com/myworks/73254672-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-%C4%91o%E1%BA%A3n-boy-love-vs-%C4%91am-m%E1%BB%B9-vs-yaoi
link phần 3:https://www.wattpad.com/myworks/85875102-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn-boy-love-vs-%C4%91am-m%E1%BB%B9-vs-yaoi-ph%E1%BA%A7n3

Danh sách Chap

chương 1

chương 2

chương 3: chung quốc và việt nam

chương 4: lão đại (phần 1)

chương 5

chương 6 chung quốc và việt nam

chương 7

chương 8

chương 9

chương 10

chương 11

chương 12

chương 13

chương 14

chương 15

chương 15

chương 17

chương 18

chương 19

chương20

chương 21

chương 22

chương23

chương24

chương25

chương 26

chương 27

chương 28

chương29

chương 30

CHƯƠNG 31

chương 32

chương 33

chương34

chương 35

chương 36

chương37

chương 38

chương 39

chương 40

chương 41

chương 42

chương 43

chương 44

chương 45

chương 46

chương 47

chương 48

chương 49

chương50

chương 51

chương 52

chương 53

chương 54

chương 55

chương 56

chương 57

chương 58

chương59

chương 60

chương61

chương 62

chương 63

chương 64

chương 65

chương66

chương 67

chương 68

chương 69

chương 70

chương 71

chương 72

chương 73

chương 74

chương 75

chương 76

chương 77

chương 78

chương 79

chương 80

chương 81

chương82

chương 83

chương 84

chương85

chương 86

chương 87

chương 88

chương 89

chương 90

chương 91

chương 92

chương 93

chương 94

chương95

chương 96

chương 97

chương 98

chương 99

chương 100

chương 101

chương 102

chương 103

chương 104

chương 105

chương 106

chương 107:

chương 108

chương109

chương 110

chương 111

chương 112

chương 113

chương114[CHUYỆN TÌNH CỦA HAI TẤM STANDEE]

chương 115

chương 116

chương 117

chương 118

chương 119

chương 120

CHƯƠNG 121

chương 121

CHƯƠNG 123

chương 124

chương 125

chương 126

chương 127

chương 128

chương 129

chương 130

chương 131

chương 132

chương 133

chương 134

chương 135

chương 136

chương137

chương 138

chương139

chương 140

chương 141

chương 142

chương143

chương 144

chương 145

chương 146 Chuyện thường ngày của 2 thằng bạn thân (7)

chương 147 Tự Sự của một HotBoy

chương 148

chương 149

chương 150

chương 151

chương 152

chương 153

chương 154

chương 155 ~~ Yêu em từ cái nhìn đâu tiên ~~ (Phiên ngoại)

chương 156

chương 157:TIỂU QUỶ TÂM SỰ KÍ ( CHAP 1)

chương 158

chương 159

chương160: chuyện thường ngày của hai thằng bạn thần tạm ngưng

chương 161

chương 162

chương 163

chương 164

chương 165

chương166

chương 167

chương 168

chương 169

chương 170

chương 171

chương 172

chương 173: nội tôi toàn kể chuyện bựa

chương 174

chương 175

chương 176

chương 176

chương 178

chương 179

chương 180

chương 181

chương 182

chương 183

chương 184

chương 185

chương 186

chương 187

chương 188

chương 189

chương 190 Tha thu

chương 191

chương 192

chương 193

chương 194

chương195

chương 196

chương 197

chương 198

chương 199

chương 200: chương cuối