Đọc Truyện [Lucy Harem] I'm Fine! [Đang Chỉnh Sửa] - ⓣhỏ ⓑánh ⓑều

Đọc Truyện [Lucy Harem] I'm Fine! [Đang Chỉnh Sửa] - ⓣhỏ ⓑánh ⓑều

Tác giả: KanaotoRi

Đọc Truyện

"Tôi Ổn!"
Đây là lời nói cuối cùng của một người con gái.......Một lời nói dối thậm tệ....

*Đang trong quá trình chỉnh sửa từng chap*