Đọc Truyện [Chuyển Ver/Long Fic][MA][Vkook][Hopemin ] Trò Đùa Tình Yêu - yunikornn

Đọc Truyện [Chuyển Ver/Long Fic][MA][Vkook][Hopemin ] Trò Đùa Tình Yêu - yunikornn

Tác giả: xxxbigdrgn

Đọc Truyện

Tình yêu như trò đùa của số phận
Yêu thương thật nhiều rồi đâu khổ cũng thật nhiều.
Ở tận trước mắt nhưng cớ sao lại không nhớ được gì.
Ở ngay bên cạnh nhưng cớ gì lại không thể ôm chằm lấy mà gào thét nhớ thương.
Nguy hiểm cận kề nhưng tại sao lại không thể bảo vệ được người mình yêu.
............