Đọc Truyện Jerza (fanfiction)- Erza! Cô chỉ là người thứ ba ( đang edit ) - GrumpyBunny

Đọc Truyện Jerza (fanfiction)- Erza! Cô chỉ là người thứ ba ( đang edit ) - GrumpyBunny

Tác giả: rivenbunny

Đọc Truyện

" Ngay từ lúc nhìn thấy anh lần đầu, em biết mình đã là người thua cuộc. "

" Anh đã vô tâm với tình yêu suốt 16 năm của mình. Tất cả những gì anh đem đến cho em chỉ có sự tổn thương và đau đớn. Bây giờ em ở đây, ngay trước mắt anh. Anh thề sẽ k bh để mất em thêm một lần nào nữa. "