Đọc Truyện [ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng Tài - Lâm Diệp Hạ

Đọc Truyện [ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng Tài - Lâm Diệp Hạ

Tác giả: _KuniWang_

Đọc Truyện

Name : Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng Tài

Author : Kuny & Kuni

Cp. Khải Nguyên

Thể loại: Hiện đại. H (tùy hứng), HE . Quang Trạnh Mĩ Công ( Ôn nhu thê nô công trá hình). Nhu nhược Mĩ Thụ, Tổng Tài, BoyloveBoy,1×1.

Tình Trạng : Hoàn

Hưởng thọ : 21t + 2 lần hồi hồn

----- Văn Án ------

Không có gì đọc rồi sẽ biết.


Warning: không đem truyện của chúng tôi ra khỏi Wattpad dưới mọi hình thức. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad còn nếu truyện còn ở trên các trang web khác đều là giả mạo. Nghiêm cấm các hành vi đưa truyện của chúng tôi ra khỏi Wattpad.

Kuny & Kuni 's Story
Thank you & Love you