Đọc Truyện My Artbook~ - Súp Lơ. :v

Đọc Truyện My Artbook~ - Súp Lơ. :v

Tác giả: Saroto_Perish_TCL

Đọc Truyện

- À thì... trong fic này chỉ toàn ảnh vẽ của tuôi thôi. :v ( Tính cả cái bìa :vvv ).
- Nếu cover thì tuôi sẽ đăng cả ảnh vẽ và ảnh gốc. =))
- Thánh nào vẽ giỏi thì... làm ơn bơi vào đây góp ý giúp~ :3
- Nếu không thích, các bạn có thể click back. :>
- Chỉ vậy thôi. :V

Danh sách Chap

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Không liên quan.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.