Đọc Truyện [BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất Dạ - Shiro Inu

Đọc Truyện [BH - Edit] Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng - Thất Miên Thất Dạ - Shiro Inu

Tác giả: ShiroInu6

Đọc Truyện

Giới thiệu: MẠT THẾ CHI AN NHIÊN HỮU DẠNG (末世之安然有漾)
Tác giả : Thất miên thất dạ (失眠七夜)
Thể loại: Dị năng, tận thế, trọng sinh, xuyên không
Nhân vật chính: Tiêu Minh Dạng - Tạ An Nhiên
Nhân vật phụ: Kiều Tử Mặc, Ngô Phóng Ca, Vệ Sở, ...
Editor: shiroinu980

Danh sách Chap

Văn án

Quyển 1: Trời đất xoay vần

Chương 2: Tạ: Gặp gỡ (thượng)

Chương 3: Tạ: Gặp gỡ (hạ)

Chương 4: Tiêu: Sống hoặc chết (thượng)

Chương 5: Tiêu: Sống hoặc chết (trung)

Chương 6: Tiêu: Sống hoặc chết (hạ)

Chương 7: Tạ: Kết bạn

Chương 8: Tiêu: Não tinh

Chương 9: Tạ : Hoàng Tước

Chương 10: Tiêu : Bạn thân

Chương 11: Tạ : Tranh phong

Chương 12: Tiêu : Nam nhân nhất nhãn bạo phá

Chương 13: Tạ : Đội ngũ (thượng)

Chương 14: Tạ : Đội ngũ (Hạ)

Chương 15: Tiêu : Trạm xăng dầu

Chương 16: Tạ : Vườn trái cây (thượng)

Chương 17: Tạ : Vườn trái cây (Hạ)

Chương 18: Tiêu : Tà niệm

Chương 19: Tạ : Nảy sinh

Chương 20: Tiêu : Cảm giác an toàn

Quyển 2: Thay da đổi thịt

Chương 22: Tạ : Mưa rào (Hạ)

Chương 23: Tiêu : Nhân tính hai mặt (thượng)

Chương 24: Tiêu : Nhân tính hai mặt (Hạ)

Chương 25: Tạ : Ranh giới cuối cùng.

Chương 26: Tiêu : Chọn lựa

Chương 27: Tạ : Đại học thành

Chương 28: Tiêu : Căn cứ hơi có quy mô

Chương 29: Tạ : Xung đột

Chương 30: Tiêu : Thao Thiên (thượng)

Chương 31: Tiêu : Thao Thiên (hạ)

Chương 32: Tạ : Săn bắn (thượng)

Chương 33: Tạ : Săn bắn (hạ)

Chương 34: Tiêu : Đố kị

Chương 35: Tạ : Hiểu ra (thượng)

Chương 36: Tạ : Hiểu ra (hạ)

Chương 37: Tiêu : Đóng chặt trái tim (thượng)

Chương 38: Tiêu : Đóng chặt trái tim (hạ)

Chương 39: Tạ : Ra khỏi thành

Chương 40: Tiêu : Ai là thợ săn

Chương 41: Tạ : Hồ không tĩnh

Chương 42: Tiêu : Căn cứ Bách Lý

Chương 43: Tạ : Hồng Môn Yến (thượng)

Chương 44: Tạ : Hồng Môn Yến (hạ)

Chương 45: Tiêu : Hươu chết vào tay ai (thượng)

Chương 46: Tiêu : Hươu chết vào tay ai (hạ)

Chương 47: Tạ : Tâm ý (thượng)

Chương 48: Tạ: Tâm ý (hạ)

Chương 49: Tiêu: Quỷ nhát gan (thượng)

Chương 50: Tiêu : Quỷ nhát gan (hạ)

Quyển 3: Cháy nhà ra mặt chuột

Chương 52: Tiêu: Hiểm địa

Chương 53: Tạ : Áo cưới nữ lang

Chương 54: Tiêu: Thi thể ấm áp

Chương 55: Tạ: Thương (thượng)

Chương 56: Tạ: Thương (hạ)

Chương 57: Tiêu: Tội ác chi thành (thượng)

Chương 58: Tiêu: Tội ác chi thành (hạ)

Chương 59: Tạ: Xé ra vỏ bọc đường (thượng)

Chương 60: Tạ: Xé ra vỏ bọc đường (hạ)

Chương 61: Tiêu: Cấu (thượng)

Chương 62: Tiêu: Cấu (hạ)

Chương 63: Tạ: Chuyện nếu như.

Chương 64: Tiêu: Cân quắc

Chương 65: Tạ: Làm chứng

Chương 66: Tiêu: Gậy ông đập lưng ông

Chương 67: Tạ: Bịt tai trộm chuông chung vô dụng

Chương 68: Tiêu: Đều là nhẹ dạ gây ra họa (thượng)

Chương 69: Tiêu: Đều là nhẹ dạ gây ra họa (hạ)

Chương 70: Tạ: Chiến tranh lạnh

Chương 71: Tiêu: Sơn vũ dục lai

Chương 72: Tạ: Khoai lang bỏng tay

Chương 73: Tiêu: Khốn cục

Chương 74: Tạ: Thảo mộc chi nộ.

Chương 75: Tiêu: Quạ đen

Chương 76: Tạ: Phản kích

Chương 77: Tiêu: Tử Thành

Chương 78: Tạ : Cái gọi là chính nghĩa

Chương 79: Tiêu: Nghi

Chương 80: Tạ: Giáo đường ác chiến (thượng)

Chương 81: Tạ: Giáo đường ác chiến (hạ)

Chương 82: Tiêu: Phá vòng vây (thượng)

Chương 83: Tiêu: Phá vòng vây (hạ)

Chương 84: Tạ: Quan trọng nhất

Chương 85: Tiêu: Năng lực mới

Chương 86: Tạ: Khải toàn

Chương 87: Tiêu: Phá quán (thượng)

Chương 88: Tiêu: Phá quán (hạ)

Chương 89: Tạ: Khải vi (thượng)

Chương 90: Tạ: Khải Vi (hạ)

Chương 91: Tiêu: Tử Bạt

Chương 92: Tạ: làm như cố nhân đến

Chương 93: Tiêu: Chuyện xưa như sương khói (thượng)

Chương 94: Tiêu: Chuyện xưa bất như yên (hạ)

Chương 95: Tạ: Sức lực của một người

Chương 96: Tiêu: Dư thừa từ bi

Chương 97: Tạ: Mong muốn được toại nguyện

Chương 98: Tiêu: Ý nghĩ sai lầm

Chương 99: Tạ : Mất đi

Chương 100: Tiêu: Gặp thoáng qua

Quyển 4: Trần ai lạc định

Chương 102: Tiêu: Đồng loại

Chương 103: Tạ: Dĩ huyết vi dẫn

Chương 104: Tiêu: Chênh lệch

Chương 105: Tạ: Tái ngộ Hoạt Thi

Chương 106: Tiêu : Cầu hôn

Chương 107: Tạ: Gặp gia trưởng

Chương 108: Tiêu: Máu mủ tình thâm (thượng)

Chương 109: Tiêu: Máu mủ tình thâm (hạ)

Chương 110: Tạ : Thế gian yên ổn song toàn (thượng)

Chương 111: Tạ: Thế gian yên ổn song toàn (hạ)

Chương 112: Tiêu: Thế giới một người (thượng)

Chương 113: Tiêu: Thế giới một người (hạ)

Chương 114: Tạ : Cứ vậy đi (thượng)

Chương 115: Tạ: Cứ vậy đi (hạ)

Chương 116: Phiên ngoại (một) cẩu sinh gian nan

Chương 117: Phiên ngoại (hai) bảo bối nhật ký

Chương 118: Phiên ngoại (ba) chỉ cần có em