Đọc Truyện (Cự Giải + Thiên Yết) Anh Ko Phải Con Người - Quỳnh Trương

Đọc Truyện (Cự Giải + Thiên Yết) Anh Ko Phải Con Người - Quỳnh Trương

Tác giả: QunhTrng869

Đọc Truyện

Cô - Đinh Cự Giải vì ̣ gia đình đang cơ cực nên đành bị papa cô bán cô cho nhà họ Hoàng. Để cứu công ti
Hắn - Hoàng Thiên Yết ,1 ma cà rồng . Yêu Giải từ cái nhìn đầu tiên nên đành làm công ti papa cô sụp đổ để papa cô bán cô cho hắnRồi 2 người sẽ đi về đâu hãy cùng đọc truyện theo dõi nào
~Yuuki~