Đọc Truyện [BHTT] [Editing] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã - Nhiên Băng

Đọc Truyện [BHTT] [Editing] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã - Nhiên Băng

Tác giả: NhinBng

Đọc Truyện

Tác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你
Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我
Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại)
Editor: Băng Nhiên thích đậu hủ chiên - Tình trạng edit tới đâu update tới đó
Văn án:
Truyền thuyết một nhà có ba tỷ muội --
Đại tỷ ôn nhu thánh mẫu, bảo vệ muội muội = chủ nhiệm nghiêm khắc, cổ hủ dạy dỗ học trò?
Nhị tỷ đầu gỗ thành thật, nghe lời Đại tỷ, đau tiểu muội = nữ cảnh nóng nảy bạo lực, không hiểu phong tình?
Tiểu muội tinh quái, không phục Đại tỷ, thầm mến Nhị tỷ = tiểu la lỵ phúc đen tà ác, xúi giục lão sư Toán theo đuổi chủ nhiệm tỷ tỷ?

Lại có chuyện thế này:
Sở gia ba nữ nhân trưởng thành, từ sản từ tiêu thiếu một người.

Ngẫu thấy tiểu bạch Ngôn Du đi tới, ương ương hai cặp thật náo nhiệt.
Ngôn Du: Ta. . . Ta là người bị hại lớn nhất?
Đại tỷ: Tiểu Du, nguyên lai ngươi cảm thấy ở cùng ta cùng một chỗ là bị hại? Thực xin lỗi. . .
Nhị tỷ: Ngôn Du, ngươi dám làm Đại tỷ khóc? ? ?
Tiểu muội: Ngôn Du, ý của ngươi là ta hại ngươi?
Ngôn Du: Ta. . . Ta. . . Kỳ thật ta cảm thấy ta là người được lợi lớn nhất.
Đại tỷ, Nhị tỷ, tiểu muội: Ân!
Ngôn Du: 5555555. . .

Editor: Hài có, dễ cưng có, ngược cũng có nốt ^^

Danh sách Chap

1, Chương thứ nhất

2, Chương thứ hai

3, Chương thứ ba

4, Chương thứ tư

5, Chương thứ năm

6, Chương thứ sáu

7, chương thứ bảy

8, chương thứ tám

9, chương thứ chín

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41 [H]

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68 [H]

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Thông báo xí nghen (28/6/2017)

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97