Đọc Truyện [VKook] [NC-17] KHOÁI CẢM - 🍒Tiin🍒

Đọc Truyện [VKook] [NC-17] KHOÁI CẢM - 🍒Tiin🍒

Tác giả: Kookie0707

Đọc Truyện

Cậu chủ! Cậu mau buông tôi ra.
Tôi van cậu, cậu tha cho tôi đi.