Đọc Truyện [ BH ] ( ĐN Đấu Phá ) Đấu Phá Chi Xuyên Qua Chỉ Vì Các Ngươi - Lạc Lạc

Đọc Truyện [ BH ] ( ĐN Đấu Phá ) Đấu Phá Chi Xuyên Qua Chỉ Vì Các Ngươi - Lạc Lạc

Tác giả: Meovangkute

Đọc Truyện

Văn án:

Đấu phá thương khung cốt truyện chắc moi người đều đã đọc qua nên không cần giới thiệu nhiều.

Đây là bách hợp văn không thích có thể đi~

Đây là np không thích có thể rời~


Những gì thuộc về Tiêu Viêm như dị hoả, công pháp ta sẽ giữ nguyên chỉ lấy các mỹ nữ bên cạng hắn. Yên tâm ta sẽ để dành cho hắn vài bé ( còn tuỳ tâm trạng ta)

Thể loại : đồng nhân đấu phá, xuyên qua thời không, Np, tiên hiệp

Tìm tòi nhãn : Bạch Tuyết ( Vân Tuyết), Vân Vận, Thải Lân ( Medusa), Tiêu Huân Nhi ( Cổ Huân Nhi), Nhã Phi, Nhược Lâm,..... Phối hợp diễn: Tiêu Viêm, Dược Lão, Toàn thể đấu khí đại lục có trong truyen

Danh sách Chap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Thông báo

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102