Đọc Truyện Đừng nói chuyện với cô ấy-Ngộ Cẩn - Mèo Lười

Đọc Truyện Đừng nói chuyện với cô ấy-Ngộ Cẩn - Mèo Lười

Tác giả: hoaanhdaotrongdem

Đọc Truyện

Tuyệt vọng, sụp đổ, tự hủy hoại mình, tự vẫn...
Điều đáng sợ không phải ở chỗ chúng ta đã làm ra những việc này.
Mà ở chỗ chúng ta căn bản không biết tại sao mình lại làm như vậy.
Dùng tâm lý để phạm tội, dùng ý nghĩ để giết người.
Đó chính là sức mạnh đáng sợ của hành vi "ám thị giết người".

Danh sách Chap

Quyển I: Chương 1.1-Bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất

Chương 1.2

Chương 1.3

Chương 1.4

Chương 1.5

Chương 1.6

Chương 1.7

Chương 1.8

Tìm hiểu thêm

Chương 1.9

Chương 1.10

Chương 1.11

Chương 1.12

Chương 1.13

Chương 1.14

Chương 1.15

Chương 2.1-Quá khứ bi thảm không muốn nhắc lại

Chương 2.2

Chương 2.3

Chương 2.4

Chương 2.5

Chương 2.6

Chương 2.7

Chương 2.8

Chương 2.9

Chương 2.10

Chương 2.11

Chương 2.12

Chương 2.13

Chương 2.14

Chương 2.15

Chương 3.1 Tấm lưới lớn của những âm mưu

Chương 3.2

Chương 3.3

Chương 3.4

Chương 3.5

Chương 3.6

Chương 3.7

Chương 3.8

Chương 4.1 Báo cáo nghiên cứu thần bí

Chương 4.2

Chương 4.3

Chương 4.4

Chương 4.5

Chương 4.6

Chương 4.7

Chương 4.8

Chương 4.9

Chương 4.10

Chương 5.1 Ý nghĩ giết người trong lần đầu thăm dò

Chương 5.2

Chương 5.3

Chương 5.4

Chương 5.5

Chương 5.6

Chương 5.7

Chương 5.8

Chương 5.9

Chương 6.1 Sự kiện giết người bằng phương thức kích thích gây án mạng

Chương 6.2

Chương 6.3

Chương 6.4

Chương 6.5

Chương 6.6

Chương 6.7

Chương 6.8

Chương 6.9

Chương 7.1 Một thế lực thần bí khác

Chương 7.2

Chương 7.3

Chương 7.4

Chương 7.5

Chương 7.6

Chương 7.7

Chương 7.8

Chương 7.9

Chương 8.1 Sự cưng chiều đến mức cực đoan

Chương 8.2

Chương 8.3

Chương 8.4

Chương 8.5

Chương 8.6

Chương 8.7

Chương 8.8

Chương 8.9

Chương 8.10

Chương 8.11

Chương 9.1 Vụ án mạng điên cuồng trong trại giam

Chương 9.2

Chương 9.3

Chương 9.4

Chương 9.5

Chương 9.6

Chương 9.7

Chương 9.8

Chương 9.9

Chương 10.1 Sự kiện giết người qua những giấc mơ

Chương 10.2

Chương 10.3

Chương 10.4

Chương 10.5

Chương 10.6

Chương 10.7