Đọc Truyện Đừng nói chuyện với cô ấy-Ngộ Cẩn - Mèo Lười

Đọc Truyện Đừng nói chuyện với cô ấy-Ngộ Cẩn - Mèo Lười

Tác giả: hoaanhdaotrongdem

Đọc Truyện

Tuyệt vọng, sụp đổ, tự hủy hoại mình, tự vẫn...
Điều đáng sợ không phải ở chỗ chúng ta đã làm ra những việc này.
Mà ở chỗ chúng ta căn bản không biết tại sao mình lại làm như vậy.
Dùng tâm lý để phạm tội, dùng ý nghĩ để giết người.
Đó chính là sức mạnh đáng sợ của hành vi "ám thị giết người".