Đọc Truyện [Allkook] Khát máu - 임승렬

Đọc Truyện [Allkook] Khát máu - 임승렬

Tác giả: huy98er

Đọc Truyện

Tác phẩm đầu tay.
Mong mọi người sẽ ủng hộ.
Khi xong fic này thì mình sẽ chuyển qua edit lại fic "Thiếu gia rốt cuộc cậu là ai?" Cho những bạn thích fic này.
Vâng xin cám ơn