Đọc Truyện (Xuyên Không, Dị Năng) SÁT THỦ SIÊU NĂNG LỰC - njcorobjn

Đọc Truyện (Xuyên Không, Dị Năng) SÁT THỦ SIÊU NĂNG LỰC - njcorobjn

Tác giả: njcorobjn

Đọc Truyện

Là một trong người được cấy gen thành công cô vừa là một sát thủ chuyên nghiệp vừa là một cô gái mang siêu năng lực của chính phủ khi xuyên qua trở thành một tiểu thư không có một chút danh phận bị người người ức hiếp.