Đọc Truyện [LongFic](HunHan) Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn - Huân Hàm Gia Trang

Đọc Truyện [LongFic](HunHan) Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn - Huân Hàm Gia Trang

Tác giả: Sam_Lucifer

Đọc Truyện

[LongFic](HunHan) Trùng sinh chi hoàng hậu vi tôn
Nhân vật: Thế Huân & Lộc Hàm
Xán Liệt & Bạch Hiền

Thể loại: cổ trang, trùng sinh, cung đình, cung đấu, tình hữu độc chung, điềm văn, sinh tử văn, 1×1, HE
Văn án

Ngô Thế Huân muốn lập sủng phi của minhd làm hậu, lại không ngờ tiên hoàng lưu lại di chiếu, lệnh hắn lập nhi tử tiền thừa tướng Lộc Hàm làm hậu, bởi vậy Ngô Thế Huân đối với nam hậu này đủ loại chán ghét, đủ loại nhục nhã, lại thêm một lần hiểu lầm mà đem y biếm lãnh cung hơn mười năm.

Lại không ngờ người hắn sủng hạnh lại là toàn tâm toàn ý muốn hại hắn, liên hợp bức cung, cuối cùng còn muốn phóng hỏa thiêu cháy hắn. Chỉ có Lộc Hàm vẫn bồi ở bên cạnh hắn, bằng lòng bồi hắn chết.

Ngô Thế Huân trước khi chết thề, nếu như có kiếp sau, nhất định muốn làm đế vương anh minh, muốn một đời quý trọng Lộc Hàm, đối tốt với y, muốn cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều phải kính trọng y

==================