Đọc Truyện [Jerza]Em quá dễ thương để ghen đó nhóc - 💋NY Củaa Erza Scarlet💋

Đọc Truyện [Jerza]Em quá dễ thương để ghen đó nhóc - 💋NY Củaa Erza Scarlet💋

Tác giả: AliceWayland-cute

Đọc Truyện

Tình yêu đầu nhẹ nhàng của tuổi học trò và cũng là tác phẩm đầu tiên mình viết.
"Em yêu anh!"
"Cuối cùng không ai trong chúng ta sẽ phải đau khổ đâu."
P/S: Đang edit lại.
P/S: Truyện tệ quá edit không nổi!