Đọc Truyện Duyên Phận hay Định Mệnh? [Fanfic GilenChi] - Lỳ Lỳ

Đọc Truyện Duyên Phận hay Định Mệnh? [Fanfic GilenChi] - Lỳ Lỳ

Tác giả: baccandoi23

Đọc Truyện

"Mỗi một lần tạm biệt, đều có thể là lần cuối cùng gặp nhau. Mỗi một bóng dáng rời xa đầy bình yên đều có thể là hình ảnh cuối cùng trong câu chuyện của chúng ta."

Vậy, chúng ta là duyên phận hay định mệnh?