Đọc Truyện [xk, dị giới,nữ cường...] Phúc hắc ma quân yêu nhiên hậu - OanhKun Phan

Đọc Truyện [xk, dị giới,nữ cường...] Phúc hắc ma quân yêu nhiên hậu - OanhKun Phan

Tác giả: OanhKunPhan8

Đọc Truyện

Giới thiệu:

Nàng là Tử Thần đặc công của thế kỉ 21, một khi xuyên qua thành nhị tiểu thư của Phượng gia một phế vật bị người người đánh đập tới chết...

Linh hồn trở về , tam sinh liên hợp hai thành một , mở ra Linh Hồn Không Gian...

Lấy thần thú làm tọa kị , có yêu nghiệt Ma vương yêu sủng tận xương....!

Đoạn ngắn nhất : " Phượng Thiên Vũ , là ai đưa cho ngươi lá gan đánh đập Bổn cung? " Lâm quý phi hướng về phía nàng tức giận mắng.

" Là bản tọa , có ý kiến? " Một bộ hồng bào quốc sư chậm rãi bước đến, đứng bên người nàng.

Đoạn ngắn hai : " Phượng Thiên Vũ , ngươi sát nương giết tỷ không sợ bị thiên lôi đánh sao? " Phượng thừa tướng tức giận ngón tay run run chỉ vào Phượng Thiên Vũ mà hỏi.

Đế Dạ Hiên nhíu mày : " Phượng thừa tướng, cái này không nhọc ngươi phải quan tâm , bị thiên lôi đánh , bản tọa cho Vũ nhi được là được. "

Danh sách Chap

Chương 1 Xuyên qua ( ^ @ ^ )

Chương 2 Cấm kỵ thần thú

Chương 3 Không gian Tam sinh liên

Chương 4 Gây sự

Chương 5 Gây sự (_02-)

Chương 6 mua chuộc

Chương 7 Mua chuộc (_02-0

Chương 8 từ hôn phong ba

Chương 9 Từ hôn phong ba

Chương 10 Người muốn thể diện cây muốn vỏ

Chương 11 Đi ra ngoài gặp cẩu

Chương 12 Đỗ thần *

Chương 13 Tam công tử

Chương 14 Kinh thế kì tài

Chương 15 Tiến cung

Chương 16 Lần đầu gặp

Chương 17 Phượng hoàng liệm

Chương 18 Làm càn

Chương 19 Quốc sư

Chương 20 Thực lực chân chính

Chương 21 Thực lực chân chính (_02-)

Chương 22 Chặt hết hai tay

Chương 23 Không phải cha ruột

Chương 24 Không phải cha ruột (-02-)

Chương 25 Diễn kịch

Chương 26 Diễn kịch (_02_0

Chương 27 Nghe lén

Chương 28 Nghe lén (-02_0

Chương 29 Giao thủ

Chương 30 Giao thủ (-02_0

Chương 31 Vậy thì như thế nào

Chương 32 Cứu

Chương 33 Cứu (_02- 0

Chương 34 Đánh nhau

Chương 35 Đánh nhau (_02-)

Chương 36 Thiên lôi đánh xuống

Chương 37 Vân thanh còn sống

Chương 38 Đi tới quy vân sơn

Chương 39 Đi tới Quy Vân sơn (_02-)

Chương 40 Đi tới Quy Vân sơn (-03-0'

Chương 41 Một

Chương 42 Bắt đầu tu luyện

Chương 43 Bắt đầu tu luyện (_02-0

Chương 44 Bắt đầu tu luyện (-03-)

Chương 45 Bắt đầu tu luyện (-04-)

Chương 46 Bắt đầu tu luyện (-05-)

Chương 47 Ma thú sâm lâm

Chương 48 Ma thú sâm lâm (-02-0

Chương 49 Không làm sẽ không chết

Chương 50 Xà

Chương 51 Sẽ có ngày

Chương 52 Ngươi không biết nàng là ai

Chương 53 Hoàng cung

chương 54 Đình chỉ

Chương 55 Kẻ Đần

Chương 56 Khu rừng dưới mặt đất

Chương 57 Khu vườn dưới mặt đất ( _02 _)

Chương 58 Tinh linh tộc

Chương 59 Bệnh tình

Chương 60 Chữa bệnh

Chương 61 Chữa bệnh

Chương 62 Hàng phục

Chương 63 Tôi luyện

chương 64 Đại ca

Chương 65 Ngươi đáng chết

Chương 66 Trừng phạt

Chương 67 là ngươi

Chương 68 Bái ngươi làm sư phụ mất

Chương 69 Giết không tha

Chương 70 Đông thanh não tàn

Chương 71 Đoạn hồn cung

Chương 72 Ma sư đến từ hiện đại

Chương 73 Ma sư đến từ hiện đại (-02-0

Chương 74 Ta biết ngươi

Chương 75 Nháy mắt giết

Chương 76 Mộc thương sợ rắn

Chương 77 Người kia lại là ngươi

Chương 78 Thái tử vân thương quốc

Chương 79 Bị nữ nhân vây đánh

Chương 80 Khó

Chương 81 Thông qua

Chương 82 Tiến vào Thiên Hoàng Điện

Chương 83 Rèn luyện

Chương 84 Rèn luyện 9-02-0

Chương 85 Rèn luyện (-03-)

Chương 86 Rèn luyện (-04-)

Chương 87 Rèn luyện (_05-)

Chương 88 Nhớ lại

Chương 89 Xui xẻo

Chương 90 Xui xẻo (-02_0

Chương 91 Đi nhầm vào cấm địa

Chương 92 Truyền thuyết

Chương 93 Nôn mửa

Chương 94 Nam nhân càng ngày càng ti tiện

Chương 95 Nam nhân trong tranh

Chương 96 Dạ Huyễn Ngọc

Chương 97 Trả thù

Chương 98 trả thù (_02-)

Chương 99 Đại chiến

Chương 100 Đại chiến (+-02 _0

Chương 101 Đại chiến (-03-)

Chương 102 Đại chiến (-04-0

Chương 103 Tái chiến

Chương 104 Hắc y nam tử

Chương 105 Vân Ế gặp chuyện

Chương 106 U minh quả

Chương 107 Cực phẩm hoa ăn thịt

Chương 108 Tháng âm đã đến

Chương 109 Hồng Mâu Mộc MỘc

Chương 110 Ta chờ nàng

Chương 111 Thanh ngư thổ lộ

Chương 112 Trở về

Chương 113 Thiến ngươi

Chương 114 Lo lắng

Chương 115 Đả thương

Chương 116 Đem đá nện chân mình

Chương 117 Vận mệnh

Chương 118 Nữ phu tử Diệu Âm

Chương 119 Vân gia nhị thiếu gia

Chương 120 Cử quốc chu chi

Chương 121 sống không bằng chết

Chương 122 Sách không có chữ

Chương 123 Người Vân Gia tới

Chương 124 quá khứ vân gia

chương 125 Họa sĩ ăn mày

Chương 126 Đời đời kiếp kiếp nàng đều là người của Thần Hoàng ta