Đọc Truyện [ Monsta X ] [ Shortfic ] [JooKyun] Just you... - RyuJin0012

Đọc Truyện [ Monsta X ] [ Shortfic ] [JooKyun] Just you... - RyuJin0012

Tác giả: RyuJin0012

Đọc Truyện

Monsta X fanfiction
Nhân vật chính: I.M, Jooheon, Hyungwon.
Độ dài: 2 chap và 3 ngoại truyện (truyện gì mà ngoại truyện còn nhiều hơn số chap chính!).
Tình trạng: Hoàn thành.