Đọc Truyện [Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1] - FadeBuBBle

Đọc Truyện [Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1] - FadeBuBBle

Tác giả: FadeBuBBle

Đọc Truyện

Tittle: Luôn có nắng sau mưa

Author: BuBBle

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả. Thực ra thì có lẽ đã/sẽ thuộc về mình ở kiếp nào đó :(
Rating: T
Pairing or Characters: JunSeob.
Category: sad, fun, romance

Status: on going
Warning: chuẩn bị sẵn khăn giấy để nếu sad, lau nước mắt, fun lau nước dãi =))
Note: mình đã từng post và drop fic này ở 1 fansite khác nên nếu ai từng đọc thì đừng nói mình đạo fic mà kiện cáo nhé ^^

CHAP I : Meet (gặp gỡ)

YoseobTôi nhận ra mình chẳng phải người mạnh mẽ gì cho cam. Là khi tôi đứng đó, nhìn thấy Seungie, bạn thân nhất của tôi giới thiệu với tôi rằng anh là người yêu của cậu.

Tôi chẳng giấu giếm làm gì cảm xúc của mình khi lần đầu tiên gặp lại anh, tôi hoàn toàn không biết đó là người yêu của Seungie, chỉ là tôi đang ở trong một cơn mơ mà không muốn tỉnh lại.


---Flash back---
Ngày học đầu tiên của mùa đông năm nhất.


Tôi đứng trước cổng sảnh lớn ở trường, đưa tay r...

Danh sách Chap

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 2]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 3]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 4]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 5]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 6]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 7]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 8]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 9]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 10]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 11]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 12]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 13]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 14]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 15]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 16]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 17]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 18]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 19]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 20]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 21]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 22]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 23]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 24]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 25]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 26]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 27]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 28]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 29]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 30]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 31]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 32]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 33]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 34]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 35]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 36]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 37]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 38]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 39]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 40]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 41]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 42]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 43]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 44]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 45]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 46]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 47]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 48.1]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 48.2]

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 48.3] END