Đọc Truyện [LongFic - TaeNy] Vợ Ngốc - Jung Yuki

Đọc Truyện [LongFic - TaeNy] Vợ Ngốc - Jung Yuki

Tác giả: JungYukiTaeNy

Đọc Truyện

Vẫn là TaeNy của lòng em

Fic chồng ngốc end rồi, giờ quất luôn vợ ngốc cho nó có đôi có cặp =]]]]

Không nam hóa, vẫn gxg nhé.