Đọc Truyện Cơ giáp khế ước nô đãi - Do Đại Đích Yên - 犹大的烟 - talinhvuong

Đọc Truyện Cơ giáp khế ước nô đãi - Do Đại Đích Yên - 犹大的烟 - talinhvuong

Tác giả: talinhvuong

Đọc Truyện

Tác giả: Do Đại Đích Yên - 犹大的烟

Thể loại: đam mỹ, xuyên không, tương lai, chiến đấu, hài

Tình trạng bản gốc: Hoàn + PN
Văn án:

Ngay ngày hôn lễ, La Tiểu Lâu gặp chuyện xui xẻo bị chết đi, lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở vào năm vũ trụ 4019. Đã thế còn rơi vào trong thân xác của một người có thân thế bất hạnh đến vậy ni?

Tối xui xẻo hơn là trên đường trở về nhà vớ phải cái đại phiền toái mang về nhà.

"Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là, người chết thì sẽ vĩnh viễn không thể tiết lộ bí mật của tôi. Hai là, cậu cùng tôi ký kết một khế ước, khế ước nô lệ."

Mà thôi cũng không sao, dù gì cũng đến tương lai thôi thì thử trở thành một cái cơ giáp chiến sĩ tung hoành trong vũ trụ đi.

Cái gì cấp bậc gen không đủ, không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp? Aaa...

Danh sách Chap

I. Khởi đầu, gặp gỡ và phát triển [chương 1 - 10]

I. Khởi đầu, gặp gỡ và phát triển [chương 11 - 20]

I. Khởi đầu, gặp gỡ và phát triển [chương 21 - 30]

I.Khởi đầu, gặp gỡ và phát triển [chương 31 - 40]

I. Khởi đầu, gặp gỡ và phát triển [chương 40 - 47]

II. Tập huấn dã ngoại [chương 48 - 56]

II. Tập huấn dã ngoại [chương 57 - 69]

III. Giải thi đấu Cơ giáp [chương 70 - 80]

III. Giải thi đấu Cơ giáp [chương 81 - 90]

III. Giải thi đấu Cơ giáp [chương 91 - 100]

III. Giải thi đấu Cơ giáp [chương 101 - 106]

III. Giải thi đấu Cơ giáp [chương 107 - 113]

IV. Biệt ly [chương 114 - 120]

IV. Biệt ly [chương 121 - 130]

IV. Biệt ly [chương 131 - 140]

IV. Biệt ly [chương 141 - 150]

IV. Biệt Ly [chương 151 - 158]

IV. Biệt ly [chương 159 - 166]

V. Bài kiểm tra thành niên & Hôn lễ [167 - 172]

V. Bài kiểm tra thành niên & Hôn lễ [173 - 180]

V. Bài kiểm tra thành niên & Hôn lễ [181 - 186]

V. Bài kiểm tra thành niên & Hôn lễ [187 - 190]

V. Bài kiểm tra thành niên & Hôn lễ [191 - 197]

VI. END [chương 198 - 205]

VI. END [chương 206 - 210]

VI. END [chương 211 - 215]

VI. END [chương 216 - 220]

VI. END [chương 221 - 230]

VI.END [chương 231 - 235]

VI.END [chương 236 - 240]

VI. END [chương 241 - 246]

VI. END [chương 247 - 252]

VI.END [chương 253 - 257]

VI.END [chương 258 - 264]

VI.END [chương 265 - 274]

VI.END [chương 275 - 281]

VI.END [chương 282 - 290]

VI. END [chương 291 - 298 hoàn]

Phiên Ngoại: Dục nhi ký [Ghi chép việc nuôi con]

Phiên Ngoại: Liệu thương ký [Ghi chép việc trị bệnh]