Đọc Truyện Một nửa Vampire, Satan toàn diện! - Nkaunraomhi (๑•̀ㅂ •́)و ✧

Đọc Truyện Một nửa Vampire, Satan toàn diện! - Nkaunraomhi (๑•̀ㅂ •́)و ✧

Tác giả: NakamuraNkaun

Đọc Truyện

Yo!
Câu chuyện này cần nhiều sự góp ý.
Một Vampire với cảm xúc lẫn lộn. Và một Satan với tính cách bất cần đời...
Những yếu tố khác sẽ tham gia vào để hoàn thành câu chuyện (๑•̀ㅂ •́)و ✧

1st Story. ╰(*'︶'*)╯

Ngày đăng: 9/3/16

Nkaunraomhi a.k.a NakamuuraNkaun

Danh sách Chap

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15. Trái tim cậu đâu rồi?

Chương 16. Cái giá phải trả!

Chương 17: Kết quả là...

Chương 18: Trở về!

Chương 19: Làm người một lần nữa!

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23: Gouchumon!

Chương 24: Tên trộm tệ hại.

Chương 25

Chương 26: Một ngày trên biển

Chương 27: Người Sói.

Chương 28

Chương 29

Chương 30: Veriases

Một chút về tôi.

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

LOL

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44: Mammon - tội đồ của sự Tham Lam

Chương 45

Chương 46: Tình địch?

Chương 47: Thiếu nữ đến từ Gouchuumon!

Chương 48: -"Buổi sáng rất mưa. "

Mặt thật của tại hạ. :(

Chương 49: Phụ chương :v

Chương 50

Chương 51: -"Buổi tối không mưa." (1)

Chương 52:-"Buổi tối không mưa." (2)

Chương 53:-"Buổi tối không mưa." (3)

:'( Tạm Đờ róp

Mình Cum Back. :) Thím Syorin tái xuất!

Chương 54: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế

Chương 55: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế (2)

Chương 56: Thì ra cô ấy đã luôn nhìn tôi như thế(3)