Đọc Truyện Để Anh Yêu Thương Em - Lee Xu

Đọc Truyện Để Anh Yêu Thương Em - Lee Xu

Tác giả: LeeHannie

Đọc Truyện

Em ... giống như hạt cát vàng trên xa mạc...rất tầm thường chẳng đẹp đẽ cao sang....

Giống như bông hoa dại bên đường không lộng lẫy nhưng kiên cường mạnh mẽ

Để anh lưu luyến

Để anh thương

Để anh yêu

Để anh ở bên em cả đời