Đọc Truyện Lỗi lầm ( One Shot) 18+ - ColdBunny

Đọc Truyện Lỗi lầm ( One Shot) 18+ - ColdBunny

Tác giả: rivenbunny

Đọc Truyện

Truyện dựa trên Sakiko san no dansei jijou của tác giả Jin
Cảm ơn đã ủng hộ <3

Một vài chú thích nhỏ trong việc đọc truyện
(...): suy nghĩ của nhân vật
"...": tin nhắn hay nội dung nào dó
Tên nhân vật phụ có thay đổi đôi chút vì để dễ viết hơn.

Danh sách Chap