Đọc Truyện [BTS][EXO] Lời nguyền. - Mèoo aka Não Sữa

Đọc Truyện [BTS][EXO] Lời nguyền. - Mèoo aka Não Sữa

Tác giả: MeooAka99

Đọc Truyện

"Thế giới vốn có ba luồng phân cách. Trên cùng là thế giới của các vị thần ở trên cao cai quản và bảo vệ thế giới con người. Con người khi không còn nữa, thiểu số lên làm thần còn đa số bị đày xuống thế giới cuối cùng. Ở nơi tận đáy sâu, họ sinh sống khốn khổ để trả nợ cho những chuyện ác mà họ đã làm, họ bị tra tấn dã man và làm việc vất vả... Khi quá cùng quẫn, họ bắt đầu làm loạn và nổi dậy tràn sang thế giới của con người sinh sống. Lúc rào cản giữa thế giới loài người và ma quái bị phá vỡ thì chiến tranh sẽ nổ ra, con người yếu đuối không có sức mạnh sẽ tuyệt chủng đến lúc ấy các vị thần cũng sẽ chết. Thế giới sẽ là của ma quỷ... Những sinh linh không linh hồn và trái tim."

Danh sách Chap

[BTS][EXO] Lời nguyền.

[Chap1] Lên thiên đàng.

[Chap2] Món quà của Thượng Đế.

[Chap3] Một ngày đổ luôn.

[Chap4] Đi học không em?

[Chap5] Chuẩn bị.

[Chap6] Xem bói.

[Chap7]Vừa đi học đã ghen.

[Chap8]Vừa đi học đã ghen<2>

[Chap9] Đi học không vui.

[Chap10] Anh chồng chàng dâu.

[Chap11] Anh chồng chàng dâu <2>

[Chap12] Địa ngục.

[Chap13] Địa ngục <2>

[Chap14]Chuẩn bị hạ trần.

[Chap15]Chuẩn bị hạ trần <2>

[Chap16]Chuẩn bị hạ trần <3>

[Chap17] Gặp gỡ.

[Chap18] Nhiệm vụ1_Bắt hoa ma.

[Chap19] Nhiệm vụ1_Bắt hoa ma<2>

[Chap20] Nhiệm vụ2_ Bắt Hắc ma đắc tội với Luhan.

[Chap21] Hứng thú.

[Chap22] Nhiệm vụ3_Truy tìm Hoa Bảo.

[Chap23]Nhiệm vụ3_ Gặp rắc rối.

[Chap24] Nhiệm vụ 3_ Gặp rắc rối <2>

[Chap25] Nhiệm vụ 3_Trao đổi.

[Chap26] Nhiệm vụ 3_Hoàn thành.

[Chap27] Mất trí.

[Chap28] Thiên thần hay ác quỷ.

[Chap29] Chia đôi.

[Chap30] Chia đôi <2>

[Chap31] Gặp lại.

[Chap32]Trách nhiệm.

[Chap33] Thương cảm.

[Chap34] Thương cảm <2>

Chap36. End

[13/6-1/7]FICBOOK BUTTERFLY

Chap35

Extra1: Đào đầu to <1>

Extra2: Đào đầu to <2>

Extra3: Đào đầu to <3>

Extra4: GaMin <1>

Extra5: GaMin [H] <2>

Extra6: Sinh nhật Sehun. Kế hoạch của bọn trẻ.

Extra7:Sinh nhật tuyệt vời.

Extra8: Quà sinh nhật của Luhan.

Extra9: Anh em Sumin

MMc_ Hội quán BTS