Đọc Truyện Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công-Tử Tuyết Ngưng Yên - Như Misuta

Đọc Truyện Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công-Tử Tuyết Ngưng Yên - Như Misuta

Tác giả: NhuMisuta

Đọc Truyện

Nhạc Du Du nàng vậy mà cũng xuyên qua. Hơn nữa xuyên vào vương phủ, thiếu chút nữa đã bị xem là thích khách mà giết chết.

"Tỷ tỷ, ngươi làm vợ của ta đi, làm vợ của ta, bọn họ sẽ không giết ngươi..."

"Tại sao?" Nhạc Du Du nàng nhìn người con trai ở giữa đao quang kiếm ảnh, cái trán đổ đầy mồ hôi.

"Bởi vì ta là Vương gia...". Vì thế, để bảo vệ tính mạng, Nhạc Du Du cùng một Vương gia "sáu tuổi" bái đường thành thân.

Liệu còn gì tiếp diễn, hãy đi đến cuối cùng của truyện để ngã ngũ mọi chuyện và hiểu được những điều còn đang day dứt!!!

Danh sách Chap

Chương 1:Xuyên không

chương 2: Tuổi không là vấn đề

chương 3: Hôn môi

chương 4: Ngủ

chương 5: Tên thân mật

chương 6: Động phòng

chương 7: Hôn nhau

chương 8: Lạc hồng

chương 9: Dật ca ca

chương 10: Bị oan

chương 11: Tức giận

chương 12: Bữa sáng

chương 13: Long ca ca

chương 14: Tiểu tử ngốc

chương 15: Tiến cung

chương 16: Thái tử ca ca

chương 17: Tấn vương phi

Chương 18:

chương 19:

chương 20: Sờ mó

chương 21: Lời thề

chương 22:

chương 23:

chương 24:

chương 25:

chương 26:

chương 27:

chương 28:

Chương 29:

chương 30:

chương 31:

chương 32:

chương 33:

chương 34:

chương 35:

Chương 36:

chương 37:

Chương 38:

chương 39:

chương 40:

Chương 41:

chương 42:

chương 43:

chương 44:

chương 45:

chương 46:

chương 47:

chương 48:

chương 49:

chương 50:

chương 51:

chương 52:

chương 53:

chương 54:

chương 55:

chương 56:

chương 57:

chương 58:

chương 59:

chương 60:

chương 61:

chương 62:

chương 63:

Chương 64:

chương 65:

chương 66:

chương 67:

chương 68:

chương 69:

chương 70:

chương 71:

chương 72:

chương 73:

chương 74:

chương 75:

chương 76:

chương 77:

chương 78:

chương 79:

chương 80:

chương 81:

chương 82:

chương 83:

chương 84:

chương 85:

chương 86:

chương 87:

chương 88:

chương 89:

chương 90:

chương 91:

chương 92:

chương 93:

chương 94:

chương 95:

chương 96:

chương 97:

chương 98:

chương 99:

chương 100:

chương 101:

chương 102:

chương 103:

chương 104:

chương 111:

chương 105:

chương 106:

chương 107:

chương 108:

chương 109:

chương 110:

chương 111:

chương 112:

chương 113:

chương 114:

chương 115:

chương 116:

chương 117:

chương 118:

chương 119:

chương 120:

chương 121:

chương 122:

chương 123:

chương 124:

chương 125:

chương 126:

chương 127:

chương 128:

chương 129:

chương 130:

chương 131:

chương 132:

chương 133:

chương 135:

chương 136:

chương 137:

chương 148:

chương 149:

chương 140:

chương 141:

chương 142:

chương 143:

chương 144:

chương 145:

chương 146:

chương 147:

chương 148:

chương 149:

chương 150:

chương 151:

chương 152:

chương 153:

chương 154:

chương 155:

chương 156:

chương 157:

Phiên ngoại 1: Long Ngâm

Phiên ngoại 2: Nhạc Du Du và Lãnh Hạo Nguyệt

Phiên ngoại 3: Nam Cung Duệ

Phiên ngoại 4: Hoa Hồ Điệp bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu

Phiên ngoại 5: Lãnh Minh Nguyệt

Phiên ngoại 6: Trình Dật cùng Thanh Thanh