Đọc Truyện [Chuyển ver][Chanbaek/Kaisoo/Hunhan] Bánh bao nhà ai - SoLa

Đọc Truyện [Chuyển ver][Chanbaek/Kaisoo/Hunhan] Bánh bao nhà ai - SoLa

Tác giả: YeonYoung614

Đọc Truyện

Tác giả : U Hoàng Tử Lam
Tên gốc : Bao tử nhà ai
Thể loại : Hiện đại - Hào môn thế gia - Sinh tử - 1×1 - HE
Độ dài : 113 chương chính văn + 5 phiên ngoại

***Chuyển ver chui chưa có sự cho phép của tác giả.
Lấy link từ https://0406theyoosupark.wordpress.com/dam-my/about/

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1: Nhà có bánh bao

Chương 2: Bánh bao tập đi

Chương 3: Bánh bao bị lạc

Chương 4: Tìm được bánh bao rồi

Chương 5: Bánh bao bị đánh đòn

Chương 6: Bánh bao bị ốm rồi

Chương 7: Tiểu băng sơn

Chương 8: Đại băng sơn

Chương 9: Chú bố

Chương 10: Bánh bao khôn vặt

Chương 11: Sau thắt lưng có thể ăn sao ?

Chương 12: Cái bớt

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38 (H)

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47 (H)

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65 (H)

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72 (H)

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85 (H)

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89 (H)

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113 (End)

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 4

Phiên ngoại 5 (Hoàn)

Fun

PR

NGOÀI LỀ