Đọc Truyện [VKOOK] [H] [Fanfiction] Duyên Phận - GET_IT_BUNN ®

Đọc Truyện [VKOOK] [H] [Fanfiction] Duyên Phận - GET_IT_BUNN ®

Tác giả: Bunn1012

Đọc Truyện

➖Title: Duyên phận™
➖Author: Bunn _ @Bunn1012 /it's me =)) /
➖Thể loại: Fanfiction | Cổ đại | Xuyên không | H | NC-17 #VKOOK #TaeKook
➖Lịch ra: 1 chương/tuần | Không xác định

NOTE: Không mang ra ngoài nhé
Enjoy :3

-----