Đọc Truyện [ H văn,SM ] Bảo Bối Dâm Đãng ! - Cua 🖤

Đọc Truyện [ H văn,SM ] Bảo Bối Dâm Đãng ! - Cua 🖤

Tác giả: _KwonGRal_

Đọc Truyện

Truyện nó rất là ba chấm khi Vương Hoàng Nguyên rước được tiểu mỹ thụ của đời mình - Trần Hoàng Khải Nam về dinh
Rồi cái tình yêu này sẽ đi đến đâu khi mà Đại Nguyên là một.. bạo râm :v

Truyện có 35 hoặc 40 chap và 3 ngoại truyện cho chúng cậu đọc :3


Vương Hoàng Nguyên/Đại Nguyên - anh
Trần Hoàng Khải Nam/Tiểu Nam - cậu