Đọc Truyện Thiên tài cuồng phi; Phế vật Tam tiểu thư - Severus Snape

Đọc Truyện Thiên tài cuồng phi; Phế vật Tam tiểu thư - Severus Snape

Tác giả: Phongkhinhtran

Đọc Truyện

Thiên tài cuồng phi; Phế vật Tam tiểu thư. 天才狂妃,废物三小姐

Nguồn: http://www.klxsw.com/modules/article/reader.php?aid=57666

Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắt:

Tác giả: Tuyết Sơn tiểu tiểu lộc.

Lạc Vân Hi, Long đình đại lục tiếng tăm lừng lẫy phế vật Tam tiểu thư, từ nhỏ cùng Lương gia bảo Lương thiếu gia có đính oa oa thân, thật không ngờ, mười hai năm sau, Lương gia sinh hối hận, một trường phong ba từ đó nhấc lên.

Nàng, vốn là đặc công đứng đầu thế giới, tâm ngoan thủ lạt, am hiểu ngụy trang, danh hiệu "Xà mỹ nữ", bởi vì một lần truy sát ngộ nhập quốc gia xa lạ, biến thành Lạc gia Tam tiểu thư. Cha không thương, đại nương không thích, tỷ tỷ lăng nhục, vị hôn phu khiêu khích, nàng lạnh lùng cười, đều phóng ngựa lại đây đi, lão nương phụng bồi! Ba năm ẩn nhẫn, ngụy trang mười năm, một khi Trọng sinh, đảo lộn thiên hạ! Phiên vân phúc vũ, chỉ lộc vi mã (*), càng đấu người ngã ngựa đổ kêu rên một mảnh, này... Quả thật là phế vật kia???

(*): chỉ lộc vi mã: Chỉ hươu bảo ngựa. Điển tích: Thời Tần Nhị Thế, thừa tướng Triệu Cao muốn tiếm quyền, nhưng lại sợ các đại thần khác không ủng hộ. Triệu Cao bèn nghĩ ra cách thử; Triệu Cao biếu Tần Nhị Thế một con hươu và nói: "Đây là con ngựa". Nhị Thế cười: "Thừa tướng lầm rồi, sao lại bảo hươu là ngựa". Triệu Cao lại hỏi các quan đại thần.Người thì nói thật bảo đây là hươu. Kẻ lại nói theo Triệu Cao cho đây là ngựa. Sao đó Triệu Cao âm thầm giết chết những người nói là hươu)

*** Lạc Vân Hi: Ta tin phụng một câu danh ngôn chí lý như vậy, Tr

Danh sách Chap

Thiên tài cuồng phi; Phế vật Tam tiểu thư - Phần thứ nhất

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 11 bộ phần

Thiên Tài Cuồng Phi; Phế Vật Tam Tiểu Thư-Phần Thứ 12

Thiên tài cuồng phi; Phế vật Tam tiểu thư-Phần 13

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - Phần 14

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 15 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 16 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 17 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 18 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 19 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 20 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 21 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 22 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 23 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 24 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 25 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 26 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 27 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 28 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 29 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 30 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 31 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 32 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 33 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 34 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 35 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 36 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 37 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 38 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 39 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 40 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 41 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 42 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 43 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 44 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 45 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 46 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 47 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 48 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 49 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 50 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 51 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 52 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 53 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 54 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 55 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 56 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 57 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 58 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 59 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 60 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 61 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 62 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 63 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 64 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 65 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 66 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 67 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 68 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 69 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 70 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 71 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 72 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 73 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 74 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 75 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 76 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 77 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 78 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 79 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 80 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 81 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 82 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 83 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 84 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 85 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 86 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 87 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 88 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 89 bộ phận

Thiên tài cuồng phi; phế vật Tam tiểu thư - thứ 90 bộ phận

Thông báo: